Obsah

Majetkové priznanie

Tlačivo A, B

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Tlačivo C

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Archív

majetkové priznanie za rok 2019 E. Cetl Stiahnuté: 406x | 07.03.2023

majetkove priznanie za rok 2019 E. Kačmarčíková Stiahnuté: 312x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 I. Švagrovská Stiahnuté: 302x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 I. Zima Stiahnuté: 389x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 J. Bobulová Stiahnuté: 532x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 J. Drobný Stiahnuté: 330x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 M. Bezák Stiahnuté: 336x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 M. Míčka Stiahnuté: 545x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 M. Smatanová Stiahnuté: 304x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 M. Šramková Stiahnuté: 282x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 R. Abrahám Stiahnuté: 355x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2019 V. Zentko Stiahnuté: 429x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 E. Cetl Stiahnuté: 203x | 07.03.2023

majetkove priznanie za rok 2020 E. Kačmarčíková Stiahnuté: 184x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 I. Švagrovská Stiahnuté: 476x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 I. Zima Stiahnuté: 189x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 J. Bobulová Stiahnuté: 222x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 J. Drobný Stiahnuté: 172x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 M. Míčka Stiahnuté: 191x | 07.03.2023

majetkové priznanie za rok 2020 M. Smatanová Stiahnuté: 227x | 07.03.2023

Stránka