Obsah

Interpelácie poslancov

2023

Interpelácia zo dňa: 15.2.2023, PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA Stiahnuté: 187x | 05.05.2023

Interpelácia zo dňa: 22.5.2023 Ing. Ivan Zima Stiahnuté: 68x | 22.06.2023

Interpelácia zo dňa: 22.5.2023 PhDr. Mgr. Ladislav Kalász Stiahnuté: 42x | 22.06.2023

Interpelácia zo dňa: 23.2.2023, Ing. Denisa Martinková Stiahnuté: 70x | 05.05.2023

Interpelácia zo dňa: 23.2.2023, PhDr. Mgr. Ladislav Kalász Stiahnuté: 82x | 05.05.2023

Interpelácia zo dňa: 25.4.2023, PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA Stiahnuté: 90x | 25.05.2023

Interpelácia zo dňa: 25.5.2023 Janka Bobulová Stiahnuté: 69x | 22.06.2023

Interpelácia zo dňa: 25.5.2023 Milan Jambor Stiahnuté: 72x | 22.06.2023

Interpelácia zo dňa: 26.10.2023, Ing. Denisa Martinková Stiahnuté: 7x | 01.12.2023

Interpelácia zo dňa: 26.10.2023, MUDr. Ivana Švagrovská Stiahnuté: 7x | 01.12.2023

Interpelácia zo dňa: 27.4.2023, MUDr. Ivana Švagrovská Stiahnuté: 118x | 25.05.2023

Interpelácia zo dňa: 27.9.2023 PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA Stiahnuté: 15x | 23.11.2023

2022

Interpelácia z 34. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 24.02.2022 Ivan Zima Stiahnuté: 248x | 07.04.2022

Interpelácia z 34. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 24.02.2022 Vladimír Zentko Stiahnuté: 190x | 07.04.2022

Interpelácia z 35. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 31.03.2022 Ivan Zima Stiahnuté: 119x | 29.04.2022

Interpelácia z 36. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 28.04.2022 Vladimír Zentko Stiahnuté: 113x | 27.05.2022

Interpelácia z 37. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 25.05.2022 Ivan Zima Stiahnuté: 120x | 17.06.2022

Interpelácia z 39. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 11.08.2022 Ivana Švagrovská Stiahnuté: 138x | 29.09.2022

2021

Interpelácia z 21. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 28.01.2021 Ivan Zima Stiahnuté: 267x | 07.04.2022

Interpelácia z 22. zasadnutia MsZ mesta Svit dňa 25.02.2021 Eva Kačmarčíková Stiahnuté: 187x | 07.04.2022

Stránka