Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum rok 2020
30.01. 27.02. 28.05. 24.06. 24.09. 03.11. 26.11. 15.12. 28.01. 25.02.      
PaedDr. Rudolf Abrahám P N P P P P P P P P      
JUDr. Marián Bezák P P P P P N P N P N      
Jana Bobulová P P P P P P P P P P      
Eduard Cetl P P P P P P P P P P      
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P      
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P N P N N P      
Mgr. Martin Míčka P P P P P P P P P P      
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P      
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P P P P P P P      
MUDr. Ivana Švagrovská P P P N P P P P P P      
Ing. Vladimír Zentko P N P P N P P P P P      
Ing. Ivan Zima P P P P P N P P N P