Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2022
15.11.                
Bobulová Janka P                
Ing. Ján Drobný P                
Ing. Miroslav Hollý P                
Jambor Milan P                
Mgr. Eva Kačmarčíková P                
PhDr. Mgr. Ladislav Kalász P                
Ing. Denisa Martinková P                
Mgr. Martin Míčka P                
MUDr. Lenka Sako P                
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA P                
MUDr. Ivana Švagrovská P                
Ing. Ivan Zima P