Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum
6.12. 14.12. 24.1. 28.2. 28.3. 25.4. 30.5. 20.6. 5.9. 26.9. 31.10.  
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P P  
JUDr. Marián Bezák   P P P P P P P P P P  
Jana Bobulová P P P P P P P P P P P  
Eduard Cetl P P P P P P P P P P P  
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P P  
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P P P P P  
Mgr. Martin Míčka P P P P P P P P P P P  
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P  
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P P P P P P P P  
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P N  
Ing. Vladimír Zentko P P P P P P P P P P P  
Ing. Ivan Zima P P P P P P P P P P N