Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum rok 2020
30.01. 27.02.                      
PaedDr. Rudolf Abrahám P N                      
JUDr. Marián Bezák P P                      
Jana Bobulová P P                      
Eduard Cetl P P                      
Ing. Ján Drobný P P                      
Mgr. Eva Kačmarčíková P P                      
Mgr. Martin Míčka P P                      
Mgr. Mária Smatanová P P                      
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P                      
MUDr. Ivana Švagrovská P P                      
Ing. Vladimír Zentko P N                      
Ing. Ivan Zima P P