Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum
06.12. 14.12. 24.01. 28.02. 28.03. 25.04.            
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P            
JUDr. Marián Bezák   P P P P P            
Jana Bobulová P P P P P P            
Eduard Cetl P P P P P P            
Ing. Ján Drobný P P P P P P            
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P            
Mgr. Martin Míčka P P P P P P            
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P            
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P P P            
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P            
Ing. Vladimír Zentko P P P P P P            
Ing. Ivan Zima P P P P P P