Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum rok 2020
                         
PaedDr. Rudolf Abrahám                          
JUDr. Marián Bezák                          
Jana Bobulová                          
Eduard Cetl                          
Ing. Ján Drobný                          
Mgr. Eva Kačmarčíková                          
Mgr. Martin Míčka                          
Mgr. Mária Smatanová                          
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.                          
MUDr. Ivana Švagrovská                          
Ing. Vladimír Zentko                          
Ing. Ivan Zima