Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2022
27.01. 24.02. 31.03. 28.04. 26.05. 23.06. 29.09. 27.10. 24.11. 15.12.    
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P              
JUDr. Marián Bezák N P P N P              
Jana Bobulová P P P P P              
Eduard Cetl P P P P P              
Ing. Ján Drobný P P P P P              
Mgr. Eva Kačmarčíková N P P P P              
Mgr. Martin Míčka P P P P P              
Mgr. Mária Smatanová P P P P P              
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P P              
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P              
Ing. Vladimír Zentko P P P P P              
Ing. Ivan Zima P P N P P