Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2021
28.01. 25.02. 25.03. 29.04.            
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P            
JUDr. Marián Bezák P N P P            
Jana Bobulová P P P P            
Eduard Cetl P P P P            
Ing. Ján Drobný P P N P            
Mgr. Eva Kačmarčíková N P P P            
Mgr. Martin Míčka P P P P            
Mgr. Mária Smatanová P P P P            
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P            
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P            
Ing. Vladimír Zentko P P P P            
Ing. Ivan Zima N P P P