Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2021
28.01. 25.02. 25.03. 29.04. 27.05. 24.06. 08.07. 26.08. 30.09. 28.10. 18.11.  
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P P  
JUDr. Marián Bezák P N P P N N P P P P N  
Jana Bobulová P P P P P P P P P P P  
Eduard Cetl P P P P P P P P P P P  
Ing. Ján Drobný P P N P P P P P N P P  
Mgr. Eva Kačmarčíková N P P P P P P P P P P  
Mgr. Martin Míčka P P P P P P P P P P P  
Mgr. Mária Smatanová P P P P P P P P P P P  
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P P P P P P N P  
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P P  
Ing. Vladimír Zentko P P P P P P P P N P N  
Ing. Ivan Zima N P P P P N P N P P P