Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2022
15.11. 14.12. 29.12. 23.02. 30.03. 27.04.      
Bobulová Janka P P P P P P      
Ing. Ján Drobný P P P P P P      
Ing. Miroslav Hollý P P P P P P      
Jambor Milan P P P P P P      
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P      
PhDr. Mgr. Ladislav Kalász P P P P P P      
Ing. Denisa Martinková P P P P P P      
Mgr. Martin Míčka P P P P P P      
MUDr. Lenka Sako P P P P P P      
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA P P N P P P      
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P      
Ing. Ivan Zima P N P P N P