Obsah

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

LEGENDA:


P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Dátum rok 2020
30.01. 27.02. 28.05. 24.06.                  
PaedDr. Rudolf Abrahám P N P P                  
JUDr. Marián Bezák P P P P                  
Jana Bobulová P P P P                  
Eduard Cetl P P P P                  
Ing. Ján Drobný P P P P                  
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P                  
Mgr. Martin Míčka P P P P                  
Mgr. Mária Smatanová P P P P                  
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. P P P P                  
MUDr. Ivana Švagrovská P P P N                  
Ing. Vladimír Zentko P N P P                  
Ing. Ivan Zima P P P P