2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 29. 12. 2022 15:00 - 17:00

Kde: Mestský úrad

Erb mesta Svit

2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia)

Pozvánka

na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 29. decembra /štvrtok/ o 1500 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025
4.  Diskusia
5.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad, Svit

Časová náročnosť

Doba trvania: 120 minút