Zmena termínu - mediačná poradňa bude 9. apríla

Mediačná poradňa vo Svite bude vzhľadom na veľkonočné obdobie a prázdniny posunutá o týždeň neskôr. Najbližšia mediačná poradňa bude 9. apríla 2024 od 14.00-16.00 hod. v priestoroch MsÚ

Mediátori vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení právneho alebo osobného problému.

 Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je:

  • poskytnúť obyvateľom mesta bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vysporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a pod.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

  • susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),
  • konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami,
  • rodinno-právne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové   spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),
  • obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),
  • environmentálne konflikty,
  • spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,
  • spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).

 

Autor: red.