Zmena organizácie dopravy v meste

Zmena organizácie dopravy v meste

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc.

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc.

Ako pred každou školou, aj pred Základnou školou na ulici Komenského je každé ráno veľmi rušno a počas najkritickejších 20 minút tam obojsmerne prúdi množstvo áut so školákmi, ktorí vyskakujú priamo na cestu. Kým niektoré autá ešte len zastavujú, ďalšie už odchádzajú, iné cúvajú a do toho kráčajú rodičia s deťmi. Pre zachovanie bezpečnosti detí navštevujúcich základnú školu bolo potrebné zo strany mesta nájsť schodné riešenie a po vypracovaní projektovej dokumentácie a jej odsúhlasení Okresným dopravným inšpektorátom pristúpiť k úpravám miestnych komunikácií v okolí školy.

Zámerom týchto zmien bolo zjednosmernenie miestnej komunikácie ul. Komenského v smere od ul. Mierovej k ul. Štúrovej a zmena jednosmernej miestnej komunikácie ul. Ivana Krasku na obojsmernú, čo bolo aj cieľom pôvodného projektu rekonštrukcie danej ulice.

K zmenám v organizácii dopravy dôjde od piatku 1. septembra 2017, a to najmä z dôvodu, že na ulici Komenského sa nachádza základná škola a uskutočňované zmeny sú vykonávané v záujme zachovania bezpečnosti detí, ktoré ju navštevujú. Ulica Komenského bude od tohto termínu jednosmerná od ulice Mierovej smerom na ulicu Štúrovu, pričom cez túto miestnu komunikáciu bude zároveň zakázaný plynulý prejazd motorových vozidiel. Na ulici Komenského bude tiež vyznačených 9 parkovacích miest a zároveň žlté čiary neumožňujúce parkovanie mimo vyhradených parkovacích miest. Vodorovné dopravné značenie bude zahŕňať aj vyznačenie pre zastávku autobusu pred bránou základnej školy.

Na miestnej komunikácii ul. Ivana Krasku bude zavedená obojsmerná premávka, taktiež s vodorovným dopravným značením (žlté a vodiace čiary).

Účastníci cestnej premávky budú na ulici Mierovej a ulici Štúrovej upozornení na zmenu organizácie dopravy celkovo 5 dopravnými značkami, ktoré budú na týchto miestach osadené približne 2 mesiace.

Autor: Správca Webu