Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

ZŠ Komenského

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl na školsky rok 2024/2025.

ZŠ KomenskéhoVážení rodičia, základné školy vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/2025 sa bude konať v obidvoch školách v týchto dňoch:

9. apríl 2024 v čase od 13.00 do 16.00 hod.

10. apríl 2024 v čase od 13.00 do 16.00 hod.

11. apríla 2024 v čase od 13.00 do 16.00 hod.

SŠ Mierová

Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia šiesty rok veku a nechodia ešte do školy. K zápisu do 1. ročníka je potrebné priniesť: Rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Podrobne aj na https://zsmierovasvit.edupage.org/ a na https://zssvit.edupage.org/.

Ing. Elena Berezovskijová

riaditeľka SŠ Svit, Mierová 134

a

Mgr. Monika Dudinská

riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2

Autor: red.