Výsledky volieb do orgánov VÚC

Výsledky volieb do orgánov VÚC

Mesto Svit malo pre voľby do orgánov VÚC určených 6 volebných okrskov. Zo 6354 voličov, ktorí boli zapísaní v zoznamoch voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 1946, čo predstavuje 30,63 % účasť. Z celkového počtu odovzdaných hlasov pre kandidátov na poslancov VÚC za mesto Svit bolo 1899 platných hlasov, rovnaký počet platných hlasovacích lístkov bol odovzdaný aj pre kandidátov na predsedu VÚC.

Mesto Svit malo pre voľby do orgánov VÚC určených 6 volebných okrskov. Zo 6354 voličov, ktorí boli zapísaní v zoznamoch voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 1946, čo predstavuje 30,63 % účasť. Z celkového počtu odovzdaných hlasov pre kandidátov na poslancov VÚC za mesto Svit bolo 1899 platných hlasov, rovnaký počet platných hlasovacích lístkov bol odovzdaný aj pre kandidátov na predsedu VÚC.

Najvyšší počet hlasov vo voľbách predsedu PSK v meste Svit získali títo kandidáti:

1. Milan Majerský (617 hlasov)

2. Peter Chudík (406 hlasov)

3. Miroslav Škvarek (315 hlasov)

4. Jozef Mihalčin (173 hlasov)

5. Pavol Gašper (167 hlasov)

Kompletné výsledky volieb predsedu PSK za mesto Svit s rozdelením podľa jednotlivých okrskov. [pdf 74kB]

Najvyšší počet hlasov vo voľbách poslancov PSK v meste Svit získali títo kandidáti:

1. Ján Drobný (717 hlasov)

2. Miroslav Škvarek (525 hlasov)

3. Michal Sýkora (435 hlasov)

4. Jozef Janiga (396 hlasov)

5. Gabriel Bodnár (352 hlasov)

6. Alžbeta Havrančíková (341 hlasov)

7. Martin Lajoš (339 hlasov)

8. Pavol Gašper (300 hlasov)

9. Dušan Nebus (254 hlasov)

10. Alena Madzinová (228 hlasov)

Kompletné výsledky volieb poslancov PSK za mesto Svit s rozdelením podľa jednotlivých okrskov. [pdf 83kB]

Celkové výsledky volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja môžete nájsť na stránke https://www.vysledkyvolieb.sk/kraje/5-presovsky-kraj/volby-do-vuc-zupne-volby/2017/vysledky/1-kolo.

Autor: Správca Webu