VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

ZBERNÝ DVOR

Technické služby Mesta Svit uskutočnia zber papiera v stredu 28.02.2024 v čase od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit s možnosťou výmeny za hygienické potreby.

Technické služby Mesta Svit uskutočnia zber papiera v stredu 28.02.2024 v čase od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit s možnosťou výmeny za hygienické potreby.Výmena bude umožnená občanom, ktorí sa preukážu trvalým pobytom v meste Svit.

Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT