Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Pred viac ako dvoma rokmi prebehlo pripomienkové konanie k projektu Železníc Slovenskej republiky k podjazdu popod železnicu z mesta Svit smerom na Batizovce a ďalej na Vysoké Tatry. Celý projekt výstavby podjazdu s cestnými infraštruktúrami vrátane rekonštrukcie železničnej stanice Svit je súčasťou rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Lučivná – Poprad.

Pred viac ako dvoma rokmi prebehlo pripomienkové konanie k projektu Železníc Slovenskej republiky k podjazdu popod železnicu z mesta Svit smerom na Batizovce a ďalej na Vysoké Tatry. Celý projekt výstavby podjazdu s cestnými infraštruktúrami vrátane rekonštrukcie železničnej stanice Svit je súčasťou rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Lučivná – Poprad.

Predmetný projekt je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Železnic Slovenskej republiky a samotná stavba je súčasťou rekonštrukcie a modernizácie železničných tratí. Železnice už vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Lučivná – Poprad. Súčasťou stavebných prác bude aj modernizácia železničnej stanice v meste Svit. Peniaze na rekonštrukciu štát získa z Európskej únie. Na financovanie modernizácie úseku Lučivná – Poprad bol schválený grant z fondov Európskej únie z programu CEF (Nástroj na prepojenie Európy), a to ešte v rámci II. výzvy vo februári 2016.

Vzhľadom na komplikované podmienky, ktoré sú viazané na priestor, kde je podjazd podľa projektu umiestnený, mesto Svit požadovalo, aby daný projekt riešil nielen dopravu pre motorové vozidlá, ale aby prostredníctvom tohto podjazdu bolo sprístupnené územie mesta, kde je v územnom pláne riešená rekreačno-oddychová zóna, aj cyklistom a chodcom. Z uvedeného dôvodu mesto Svit požadovalo, aby v profile podjazdu bol umiestnený chodník pre peších chodcov na jednej strane a zároveň chodník pre cyklistov na druhej strane telesa cesty. Chodník pre cyklistov by mal ďalej pokračovať okolo bagrovísk, cez obec Batizovce, kataster obcí Mengusovce a Štôla, až do obce Gerlachov, kde sa napojí na trasu cyklistického chodníka, ktorý zamýšľa zrealizovať mesto Poprad z Veľkej smerom do Gerlachova.

Problémom v danej lokalite je však aj v súčasnosti výška spodných vôd, preto zástupcovia mesta upozornili projektantov na to, aby v stavebnom riešení zohľadňovali túto skutočnosť, prípadne aby bolo predovšetkým zabezpečené odčerpanie spodných vôd v danej lokalite. V opačnom prípade by pri zatopení podjazdu a znefunkčnení jeho využitia mohlo dochádzať k nebezpečným situáciám (napr. dopravné obmedzenia, neprejazdnosť záchranných zložiek a pod.).

Z jednaní mesta Svit so Železnicami Slovenskej republiky vyplynulo, že postup prác realizácie pojazdu bude nastavený tak, aby sa najprv urobili všetky cestné komunikácie, ktorými sa zabezpečia obchádzkové trasy počas realizácie stavby. Výjazd cesty III. triedy v smere od Batizoviec do Svitu bude na ceste I/18 vyústený svetelnou križovatkou v mieste súčasného vyústenia ulice Hviezdoslavovej na hlavnú cestu. Súčasťou výstavby podjazdu bude aj ďalšia križovatka na ul. SNP pri vjazde do mesta, pričom obe uvedené svetelné križovatky budú vzájomne koordinované svetelným signálom. Predpoklad začiatku stavebných prác je, podľa informácií Železníc Slovenskej republiky, jar 2018. Na daný úsek je spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby a sú vydané stavebné povolenia, samotnému začatiu stavebných prác však predchádza v súčasnej dobe výber a obstaranie dodávateľa stavby.

Viac o modernizácii jednotlivých úsekov železníc si môžete prečítať tu: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/435563-na-zeleznicne-kolaje-ide-miliarda/

Foto: ilustračné

Autor: Správca Webu