Via Crucis vo Svite

Via Crucis

Pôstne a umelecké zamyslenie nad 14 zastaveniami krížovej cesty obohatené o hudobné umenie a umelecký prednes žiakov ZUŠ pri SŠ Mierová vo Svite a spev Miešaného speváckeho zboru Laudamus.

Rímsko-katolícke farské úrady vo Svite, Poprade a v Šuňave pozývajú na pôstne a umelecké zamyslenie nad 14 zastaveniami krížovej cesty pod názvom Via Crucis. 

Vo Svite bude Via Crucis v kostole sv. Jozefa robotníka 23. marca 2024 o 18:45 hod. 

V predstavení zaznejú diela od hudobných velikánov: Liszt, Pałka, Stradella, Schneider-Trnavský, Garau, Caccini, Dubois, Bach, Caldara.

Účinkujú:

Miešaný spevácky zbor Laudamus, Alexandra Chovanová - spev, Lívia Ivanová - spev, Natália Kalatová - spev, Radoslav Ivan - spev, Vladimír Porada - organ, Štefan Fedák - organ, Lukáš Rác - husle, Peter Čapó - dirigent. 

Via Crucis

Autor: red.