Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018!

Vážení Sviťania, je naozaj ťažké uveriť, že prišiel čas opäť povedať: „VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.“

Vážení Sviťania,
je naozaj ťažké uveriť, že prišiel čas opäť povedať: „VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.“

Blížime sa ku koncu turbulentného roka, roka globálnej neistoty, kedy posolstvo mieru, pokoja a dobrej vôle všetkým nebolo nikdy také aktuálne, ako dnes.
Hovorí sa, že „život, ktorý žijeme pre druhých, má význam“, a teda najväčším darom človeka je slúžiť si navzájom a hľadať vo svojich blízkych len tie dobré stránky, ktoré vždy znásobujú chvíľky a pocity dobra a pokoja.

Dovoľte mi, pokorne Vás požiadať, aby ste si v nasledujúcich dňoch spomenuli na svojich blízkych, susedov a známych, na starších a tých, ktorí žijú sami. Aby ste vôkol seba vnímali len tie krásne a milé stránky bytia, pretože je ich vôkol nás naozaj veľa a niekedy v zlobe a uzavretosti nie sme schopní to vnímať, čím sa okrádame o pozitívny pohľad na svet.

Poskytnúť trochu svojho času a pomoci ostatným je jedným z najlepších spôsobov, ako skutočne vyjadriť podstatu a čaro DUCHA VIANOČNÉHO ČASU, či už je to čas na to, aby sme si dali šálku čaju so susedom, alebo podarovali maličkosť niekomu, kto na tom nie je dobre, alebo sa len tak postarali úsmevom o pekný deň neznámemu človeku.
Želanie krásnych a pokojných Vianoc posielam aj Vám všetkým, ktorí chorí trávite čas či už doma alebo v nemocniciach a prajem Vám rýchle zotavenie.
Všetkým, ktorí v tomto roku strávite Vianoce mimo svojej rodiny a rodného mesta SVIT, zasielam vianočný pozdrav od Vašich blízkych, ale aj od všetkých Sviťanov, chýbate nám tu...

Chcel by som tiež osobitne privítať a osloviť aj tých, ktorí ste sa vrátili tráviť vianočné sviatky domov do Svitu v kruhu svojich rodín. Dúfam že tieto nádherné chvíle budú pre vás požehnaním a budú pretkané pokojom a láskou.

Milí Sviťania, v mene mojom, vedenia mesta, Mestskej rady, ale aj v mene poslancov Mestského zastupiteľstva a v mene všetkých zamestnancov mesta, Vám všetkým želám veselé Vianoce, šťastný a pre nás všetkých prospešný nový rok 2018.

Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Autor: Správca Webu