UPOZORNENIE NA ZÁKAZ TVORBY ČIERNYCH SKLÁDOK

KOMPOSTÁREŇ

Technické služby Mesta Svit upozorňujú na zákaz skládok lístia, konárov a biologických odpadov vo Svite. Tieto nelegálne skládky sú čiernymi skládkami a budú ohlásené Mestskej polícii. Zber tohto druhu odpadu v zmysle harmonogramu začína 25-26.3. Odpad možno doviesť v prac.dňoch do kompostárne.

Technické služby Mesta Svit upozorňujú na zákaz skládok lístia, konárov a biologických odpadov vo Svite. Tieto nelegálne skládky sú čiernymi skládkami a budú ohlásené Mestskej polícii. Tvorcovia takýchto skládok sa vystavujú možnosti udelenia pokuty. Zber tohto druhu odpadu v zmysle harmonogramu začína 25.3. v časti Pod Skalkou a 26.3. vo Svite.

Odpad je možné doviesť v pracovných dňoch do kompostárne od 7:30 do 11:00 a od 11.30 do 14:30.

Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT