UPOZORNENIE

ilustračné_ruky_dôchodca

Vážení spoluobčania, radi by sme vás upozornili na zvýšený pohyb cudzích ľudí v našom meste najmä počas nočných hodín. Chceli by sme požiadať verejnosť a seniorov, aby dbali o svoju bezpečnosť ako aj zvýšenú bezpečnosť obydlí, pretože najmä v noci dochádza k pokusom vlámania.

ilustračné_ruky_dôchodcaOkresné riaditeľstvo PZ v Poprade upozorňuje najmä seniorov, aby boli obozretní pri cudzích ľuďoch – podvodníkoch, ktorí sa predstavujú ako príbuzní, lekári alebo policajti. Podvodník sa môže v telefóne predstaviť ako zamestnanec Slovenskej pošty s tým, že či mu má senior vydať alebo rozmeniť peniaze, aby mu mohol vrátiť preplatok a ukončí telefonický hovor. Následne zavolá späť a predstaví sa ako policajt a oznámi seniorovi, že je v nebezpečenstve a v dome, v ktorom býva sú zlodeji. Preto má všetky cennosti zabaliť a vyhodiť z okna alebo z balkóna.

Polícia upozorňuje, že podvodníci úmyselne volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi overiť u príbuzných uvádzané skutočnosti v telefóne. V niektorých prípadoch podvodníci žiadajú seniora, aby peniaze zaslal na konkrétny účet v banke alebo priniesol peniaze na určené miesto. V takýchto prípadoch polícia odporúča, aby senior požiadal o pomoc pracovníka banky. Polícia upozorňuje aj na prípady, kedy podvodník naviguje seniora do banky, aby z účtu vybral všetky peniaze a vložil ich do papierového vrecka a nechal niekde na ulici, či už na lavičke, pri koši alebo na zemi pri aute.

Autor: red.