Svetový deň bez áut vo Svite

Svetový deň bez áut vo Svite

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Do tejto národnej kampane sa prihlásilo v rámci Slovenska tento rok celkovo 49 miest.

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Do tejto národnej kampane sa prihlásilo v rámci Slovenska tento rok celkovo 49 miest.

Zámerom Svetového dňa bez áut bolo najmä to, aby občania nechali v tento deň svoje autá doma a využili pre svoju prepravu multimodálnu dopravu (pešo, na bicykli, či hromadnou dopravou) ako alternatívu osobnej motorovej dopravy.

Mestský úrad, resp. mesto Svit sa rozhodlo aktívne zapojiť jednak poskytnutím bezplatnej mestskej hromadnej dopravy počas tohto dňa a taktiež uzatvorením parkoviska pred úradom.

Významnou mierou túto kampaň v našom meste podporili najmä základné školy na ulici Komenského a Mierovej, ktoré uzatvorili svoje parkoviská, kde počas vyučovania prebiehali rôzne alternatívne aktivity pre deti. Učitelia okrem toho pre deti pripravili program na dopravnom ihrisku a zapojili túto tému aj do výtvarných prác a rôznych súťaží.

Autor: Správca Webu