Stretnutie jubilantov

jubilanti

V stredu 15. novembra 2023 sa v zasadačke MsÚ stretlo 21 oslávencov, ktorí sa dožili významného životného jubilea 70,75,80,85 a 90 rokov. Do sveta spomienok sa spolu s nimi vrátila aj primátorka mesta Dáša Vojsovičová.

jubilantiD. Vojsovičová sa poďakovala všetkým, ktorí prijali jej pozvanie a pomyselne s nimi otvorila ich knihu života. Všetkým oslávencom zaželala veľa zdravia, šťastia a pohody s aktivitami, ktoré našich jubilantov bavia. Zároveň si primátorka priala, aby sa naši starkí mohli tešiť v kruhu svojich blízkych aj naďalej.

Srdcia jubilantov potešil program ZUŠ Mierová pod vedením pedagóga Petra Čapó.

Autor: red./ZD