Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a žiaci s učiteľmi sa opäť vydávajú na cestu nielen za poznaním, ale aj v ústrety úlohám, ktoré tento školský rok prinesie.

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a žiaci s učiteľmi sa opäť vydávajú na cestu nielen za poznaním, ale aj v ústrety úlohám, ktoré tento školský rok prinesie.

Tak ako sme v minulom školskom roku bilancovali 70 rokov existencie školy, pripomenuli sme si generácie, ktoré za toto obdobie vytvorili dielo nemalej hodnoty, dnes v 71. roku existencie školy stojíme opäť pred veľkou výzvou. 31. augustom 2017 sa skončilo obdobie existencie ZŠ a taktiež obdobie samostatnej ZUŠ a 1. septembrom 2017 sa začalo nové obdobie našej školy pod názvom Spojená škola na ulici Mierovej vo Svite. Spojenú školu budú tvoriť 2 základné organizačné zložky: ZŠ a ZUŠ. Naším cieľom bude popracovať na tom, aby sa škola stala živým organizmom, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt. Škola už nebude možno len o vzdelávaní či učebných osnovách, ale stane sa aj prostredím, v ktorom bude mať možnosť každý žiak či študent zažiť radosť z odhalenia daru tvorivosti. Aby sa však stal ozajstným umelcom, bude sa musieť veľa učiť a trénovať, aby svoj talent dobre rozvinul. To sa mu môže podariť aj vďaka odbornému dohľadu našich nových kolegov, ktorí budú poskytovať vzdelanie v odboroch: tanečnom, výtvarnom, hre na klavíri, husliach, akordeóne, gitare, flaute a v speve.

Želám novej škole veľa úspechov, aby to bol školský rok plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových podujatí. Aby žiaci, kolegovia, rodičia, priatelia školy vždy našli v škole človeka, ktorý ich podporí, pomôže, podá pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky.

Ing. Elena Berezovskijová, poverená riaditeľka SŠ

Autor: Správca Webu