Slávnostné prijatie našich jubilantov

Slávnostné prijatie našich jubilantov

V stredu 13. júla 2016 sa viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan Zima stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Medzi oslávencami v Dome kultúry vo Svite nechýbala ani 90-roční jubilanti - pani Irena Kalafutová a Ing. Anton Bezák, ktorí aj vo svojom obdivuhodnom veku prekypujú životnou energiou.

V stredu 13. júla 2016 sa viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan Zima stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Medzi oslávencami v Dome kultúry vo Svite nechýbala ani 90-roční jubilanti - pani Irena Kalafutová a Ing. Anton Bezák, ktorí aj vo svojom obdivuhodnom veku prekypujú životnou energiou.

Významných životných míľnikov sa v tomto roku dožívajú viacerí občania nášho mesta a počas marcového slávnostného prijatia jubilantov sme si u piatich z nich pripomenuli 85. výročie ich narodenia. Sú nimi pani Irena Košikárová, Juliana Kránerová a páni Ľudovít Dubiel, Ján Slamený a Ing. Rudolf Krajňák. Okrúhle jubileum, 80 rokov, v tomto období oslávili pani Helena Bochnárová, Mária Setničková, Monika Kasprišinová a páni Imrich Hriva, Emil Kovalčík, Jozef Ondruško, Juraj Ľaš a Ladislav Rusyniak. Krásne 75. narodeniny oslávili pani Žofia Pružinská, Kornélia Tatarková, Žofia Rusyniaková, Anna Popadičová a páni Štefan Príhoda a Ján Drobný. Svoje okrúhle 70. narodeniny oslávili aj pani Emília Šivecová, Elena Šoltésová, Sonja Prokopová a páni Ján Pirhala a Emil Šoltés.

Všetkým oslávencom ďakujeme za roky ich prínosu pre naše mesto a prajeme im mnoho ďalších rokov plných radosti a najmä pevného zdravia.

Autor: Správca Webu