Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024

Nové priestory rekonštruovanej MŠ

Projekt ´Rekonštrukcia materskej školy na Mierová ulica, Svit´ čaká slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutoční 23. mája.

Nové priestory rekonštruovanej MŠMesto Svit v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu malo schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Mierová ulica, Svit“.

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území mesta Svit s vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Realizáciou projektu sa skvalitní poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb predprimárneho charakteru v meste Svit. Mesto Svit predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce mesto s priaznivým demografickým vývojom, je spádovou oblasťou pre všetky okolité obce ako aj pre mesto Poprad. Projektom sa uskutoční rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ prístavbou a nadstavbou. Vytvoria sa tak 3 nové triedy s celkovou kapacitou 67 detí. Uvedené teda predstavuje zvýšenie kapacity z pôvodných 202 detí na 269 detí. 

Čo sa zmení/pribudne:

- 3 nové triedy a tým sa zvýši kapacita o 67 miest

- nové spoločenské priestory pre deti

- nová telocvičňa

- nová kuchyňa (pôvodná slúži od roku 1958)

- z pôvodnej kuchyne v suteréne vzniknú skladovacie priestory

Okrem toho sa súčasné podkrovné priestory s nedostatkom svetla zmenili na dve nadzemné podlažia s plochou strechou, ale najmä dostatočným osvetlením. 

Cena diela stavby je 2 200 000 eur, pričom dotácia z eurofondov bola 1 254 000 eur.

Projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Tento projekt bol realizovaný vo veľmi krátkom čase. Schvaľovací proces od podania žiadosti trval 9 mesiacov. Zhotoviteľ mal pôvodne na realizáciu najdôležitejších stavebných častí 16 mesiacov, ale napokon sa skrátil v čase preberania stavby riadiacim orgánom na 8 mesiacov. Z dôvodu ukončenia eurofondov a zatvorenia štátnej pokladnice museli byť práce realizované do 15. decembra 2023. Vzhľadom na obrovský rozsah sa práce realizovali vo veľmi krátkom čase. Koncom minulého roka nám už neprialo na dokončenie terénnych úprav ani počasie. Preto sme pokračovali teraz na jar. Rekonštrukciou materskej škôlky na Mierovej ulici sa rozšíri kapacita samotnej škôlky nielen o 67 detí, ale zvýši sa hlavne kvalita užívania priestorov pre všetkých 269 detí, ktoré si nové miestnosti, jedáleň a telocvičňu rozhodne zaslúžia,“ uviedla primátorka mesta Dáša Vojsovičová.

 

Autor: red./ZD