Septembrové farebnosti od Adriany Saturyovej

Adriana Saturyová

Obrazy sprístupnené na výstave v mestskej knižnici sú mozaikou tvorby, v ktorej dominujú pestré farby, nechýbajú prírodné motívy a ornamentálne prvky. Pre obrazy Adriany Saturyovej je typická aj kombinovaná technika a materiály ako kryštáliky, 3D farby, či plátkové zlato. Príďte sa pozrieť.

Adriana SaturyováAdriana Saturyová (47)  je rodáčka z Kežmarku a už niekoľko rokov aj obyvateľkou mesta Svit, ktorý si obľúbila v detstve vďaka návštevám krstných rodičov a neskôr štúdiu na SPŠ M. C. Sklodowskej.

Vzťah k cestovaniu a cestovnému ruchu podporila druhou maturitou na hotelovej akadémii v Kežmarku a neskoršie si doplnila bakalárske štúdium na právnickej fakulte v Banskej Bystrici. Profesionálne pôsobila v samospráve, masmédiách, cestovnom ruchu a krátko aj v tunajšej textilnej továrni. V súčasnosti pracuje v oblasti marketingu a starostlivosti o klientov v zdravotníctve.

Najvýraznejším impulzom pre jej tvorbu bolo získanie striebornej medaily na celosvetovej súťaži mladých v Indii, kedy si obľúbila prácu s pestrými, prevažne akrylovými farbami.

Svoju kreativitu realizovala aj v profesionálnej oblasti odevníctva a nástenných malieb. Dnes navrhuje o. i. grafiku a texty pre veľkoformátové reklamy či propagačné tlačoviny.

Maľovanie je záľuba, ku ktorej sa intenzívnejšie vrátila po narodení druhej dcéry, po presťahovaní do Svitu. Tu vytvorila asi dvesto obrazov, z ktorých sa väčšina nachádza v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí alebo boli vytvorené na želanie do konkrétnych interiérov. Obdivuje realistických maliarov typu Ilja Repin a historické maľby zachytávajúce krajinu, architektúru, odievanie a tradície po celom svete.

Obrazy sprístupnené na výstave sú mozaikou tvorby, v ktorej dominujú pestré farby, nechýbajú prírodné motívy a ornamentálne prvky. Pre obrazy Adriany Saturyovej je typická aj kombinovaná technika a materiály ako kryštáliky, 3D farby, či plátkové zlato. V niektorých obrazoch sú vložené spomienky v podobe zvierat a vecí, ktoré boli kedysi súčasťou autorkinho života.

V šľapajách mamy pokračujú aj dcéry Natália Tatiana a Viktória Mária, ktoré rovnako ako autorka preferujú maľbu pred kresbou a dva najobľúbenejšie obrazy ich mamy budú (sú) súčasťou výstavy FAREBNOSTI.

Autor: red.