Rozlúčka s Veronikou Žoldákovou

Veronika Žoldáková

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás včera 5. marca navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, kultúrna referentka, redaktorka svitských novín a televízie, pracovníčka v Mestskom kultúrnom stredisku vo Svite, moderátorka, recitátorka, herečka Divadla Commedia, osobnosť mesta Svit.

Veronika ŽoldákováAle hlavne človek s veľkým srdcom pani

VERONIKA ŽOLDÁKOVÁ vo veku 67 rokov.

Na poslednej ceste ju vyprevadíme v sobotu 9. marca 2024 o 11. hodine. Kremačná cirkevná a občianska rozlúčka sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite.

V mene mesta Svit a v mene všetkých pracovníkov MsÚ, ktorí si na ňu spomínajú, vyslovujeme pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť.

Veronika Žoldáková pracovala v Mestskom kultúrnom stredisku vo Svite a od roku 1999 do roku 2016 na MsÚ vo Svite ako kultúrna referentka, redaktorka mestských novín a redaktorka mestskej televízie Svit.

Autor: red.