Pripomíname si 25. výročie konsekrácie rímsko-katolíckeho kostola

Pripomíname si 25. výročie konsekrácie rímsko-katolíckeho kostola

Presne v tento deň pred 25 rokmi, 6. júla 1991, nastala pre mesto Svit veľmi významná udalosť. Uskutočnilo sa prvé posvätenie prvého rímsko-katolíckeho kostola vo Svite a zároveň prvého kostola v ČSFR, ktorý bol postavený po novembri 1989.

Presne v tento deň pred 25 rokmi, 6. júla 1991, nastala pre mesto Svit veľmi významná udalosť. Uskutočnilo sa prvé posvätenie prvého rímsko-katolíckeho kostola vo Svite a zároveň prvého kostola v ČSFR, ktorý bol postavený po novembri 1989.

Do nežnej revolúcie boli snahy občanov mesta o výstavbu nového kostola márne a z každej strany boli ich žiadosti zamietané. Veriaci sa však s týmto stavom neuspokojili a vedení svojim farárom začali ofenzívu proti úradom. 14. novembra 1989 vtedajší kňaz Mons. Peter Fidermak na základe splnomocnenia biskupského úradu žiadal pridelenie pozemku na výstavbu kostola vo Svite. Šlo o pozemok pred cintorínom smerom k rieke Poprad.

17. november 1989 priniesol zmeny aj vo Svite, a to aj čo sa týkalo možnosti výstavby kostola. Po tomto dni nadobudli udalosti veľmi rýchly spád. Mons. Fidermak odkúpil spolu s veriacimi barak, ktorý slúžil v minulosti ako ubytovňa pre robotníkov. S pomocou veriacich vypratal polovicu baraku, čím vznikla väčšia miestnosť, do ktorej sa zmestilo asi 300 ľudí, možno aj viac. V druhej časti spravil sklad stavebného materiálu. Tak vznikol prvý, aj keď provizórny, kostolík vo Svite a už na Druhú adventnú nedeľu 3. decembra 1989 sa tam uskutočnila prvá svätá omša.

Po Novom roku 1990 došlo konečne ku vybaveniu pozemku na stavbu kostola a farského centra. Bol to vyhliadnutý pozemok pred cintorínom okolo cesty k Domu smútku smerom k rieke Poprad. Z projektov bol vybraný projekt architekta Sitarčíka z Prešova. Nasadenie bolo vysoké, a preto už 15 marca, keď zem ako tak rozmrzla, mohli začať práce s prekladaním topného kanála. Práce prebiehali súbežne na stavbe farskej budovy aj kostola. Pracovalo sa v dvoch smenách. Priorita práce sa určovala vždy ráno, podľa počtu pracovníkov a taktiež podľa dostupného stavebného materiálu. Zaobstarávanie materiálu na stavbu bolo záležitosťou farára Fidermaka. V priebehu stavby došlo ku prvej slávnosti týkajúcej sa kostola, a tou bolo osadenie základného kameňa kostola, ktorý posvätil Svätý Otec Ján Pavol II pri svojej návšteve Slovenska v Bratislave 22. apríla 1990. Slávnosť sa konala 2. septembra 1990. Svätú omšu mal a základný kameň osadil biskup Mons. Dominik Kaľata, svätiaci biskup z Freiburgu. Začiatkom decembra (02.12.1990) sa konala ďalšia slávnosť, posviacka zvonov, ktoré uliala rodina Dytrichova z Čiech a posvätil ich ThDr. František Tondra, spiššský biskup, za účasti veľkého počtu veriacich, majstrov zvonolejárov a krstných rodičov zvonov. Zvony dostali mená sv. Jozef, sv. Cyril a Metod, sv. Peter a Pavol a najmenší sv. František. Montáž a prvé zvonenie bolo 7. decembra 1990. Neskôr pribudlo k veži k týmto štyrom zvonom ešte 15 zvonov zvonkohry, v tom období jedinej na Slovensku.

Práce postupovali tak rýchlo, že do októbra bol kostol pod strechou a na fare sa robili posledné úpravy. Tempo práce sa zo dňa na deň stupňovalo, aby sa stihol stanovený termín konsekrácie 06. júl 1991. O stravu pracovníkov sa starali Terézia Krajňáková, Alžbeta Soľavová a Božena Medelská. Týmto chodili pomáhať aj iné ženy podľa potreby a možností. Počas výstavby kostola odpracovali v kuchyni 19 400 pracovných hodín. Celkovo odpracovali veriaci počas výstavby 95 535 bezplatných brigádnických hodín.

Vďaka všetkým okolnostiam sa naozaj mohol splniť plán, ktorý si farár spolu s veriacimi stanovili a 06. júl 1991 bol pre Svit naozajstným dňom sviatku a dňom „D“. Na tento deň bola plánovaná konsekrácia novopostaveného Chrámu sv. Jozefa Robotníka. Od skorého rána sa schádzali veriaci z rôznych strán, aby sa zúčastnili prvej posviacky kostola postaveného po nežnej revolúcii a ktorého základný kameň posvätil Ján Pavol II. Bola prítomná aj Slovenská televízia , ktorá prenášala priamy prenos zo slávnostnej svätej omše. Hlavným celebrantom pri konsekrácii bol kardinál Jozef Tomko. Prítomní boli biskupi zo Slovenska, ale aj osobnosti pôsobiace v zahraničí, ako aj predstavitelia vlády, Federálneho zhromaždenia, SNR a predstavitelia verejnej správy z okresu a mesta. Na slávnosti sa zúčastnilo približne 8 000 veriacich všetkých vyznaní. Pri príležitosti konsekrácie kostola bol do rúk farára Mons. Petra Fidermaka odovzdaný erigovací dekrét farnosti. Veriaci boli a sú nesmierne radi, že majú svoj chrám, svoje centrum, kde môžu nerušene prísť a načerpať svoju silu.

Tento rok si pripomíname významné 25. výročie konsekrácie Chrámu sv. Jozefa robotníka a pri tejto príležitosti sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2016 o 10.00 hod. slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, ktorý v roku 1991 kostol konsekroval.

Zdroj: Monografia „História jednej myšlienky“ Svit (1934 - 2009)

Foto: Milan Legutky

Autor: Správca Webu