Primátor vymenoval riaditeľku Spojenej školy

Primátor vymenoval riaditeľku Spojenej školy

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite Spojená škola, Mierová, ktorá vznikla spojením Základnej školy na Mierovej ulici a Základnej umeleckej školy vo Svite. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku Spojenej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite Spojená škola, Mierová, ktorá vznikla spojením Základnej školy na Mierovej ulici a Základnej umeleckej školy vo Svite. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku Spojenej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Po ukončení výberového konania primátor mesta Miroslav Škvarek v pondelok 11. decembra 2017 vymenoval na návrh rady školy do funkcie riaditeľky Spojenej školy na ulici Mierovej Ing. Elenu Berezovskijovú, ktorá doposiaľ zastávala funkciu riaditeľky Základnej školy na ulici Mierovej a do vymenovania riaditeľa bola aj poverenou riadením Spojenej školy, Mierová.

Pani riaditeľke prajeme veľa šťastia, pracovných úspechov, tvorivých síl, životného optimizmu a samozrejme v neposlednom rade i veľa šikovných žiakov!

Autor: Správca Webu