Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite ako samostatný právny subjekt Materská škola, Mierová 141, ktorá vznikla spojením Materskej školy na Mierovej ulici a Materskej školy na Školskej ulici. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku materskej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite ako samostatný právny subjekt Materská škola, Mierová 141, ktorá vznikla spojením Materskej školy na Mierovej ulici a Materskej školy na Školskej ulici. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku materskej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Po ukončení výberového konania primátor mesta Miroslav Škvarek v utorok 23. januára 2018, s účinnosťou od 1. februára 2018, vymenoval na návrh rady školy do funkcie riaditeľky Materskej školy, Mierová 141 Máriu Zentkovú, ktorá doposiaľ zastávala funkciu riaditeľky Materskej školy na ulici Mierovej a do vymenovania riaditeľa bola aj poverenou riadením Materskej školy, Mierová. Materská škola, Školská 21 je od začiatku nového školského roka elokovaným pracoviskom Materskej školy, Mierová.

Pani riaditeľke prajeme veľa šťastia, zdravia, pracovných úspechov, tvorivých síl, životného optimizmu a samozrejme v neposlednom rade i veľa šikovných detí!

Autor: Správca Webu