Priemyselný park v areáli Chemosvitu sa rozvíja

Priemyselný park v areáli Chemosvitu sa rozvíja

Areál Chemosvitu sa vo Svite rozkladá na rozlohe 450 000 m2 a patrí medzi významné priemyselné zoskupenia na Slovensku. Nachádzajú sa v ňom spoločnosti na výrobu plastových obalov, polypropylénových vlákien, dopravná spoločnosť, strojárske spoločnosti, recyklácia plastov, a výrobca a distribútor energií. Okrem firiem skupiny Chemosvit a Finchem ho využívajú aj externé firmy a z areálu sa tak stáva významný priemyselný park. Na podrobnosti sme sa opýtali manažéra technicko-investičného rozvoja Chemosvitu Ing. Františka Galuša.

Areál Chemosvitu sa vo Svite rozkladá na rozlohe 450 000 m2 a patrí medzi významné priemyselné zoskupenia na Slovensku. Nachádzajú sa v ňom spoločnosti na výrobu plastových obalov, polypropylénových vlákien, dopravná spoločnosť, strojárske spoločnosti, recyklácia plastov, a výrobca a distribútor energií. Okrem firiem skupiny Chemosvit a Finchem ho využívajú aj externé firmy a z areálu sa tak stáva významný priemyselný park. Na podrobnosti sme sa opýtali manažéra technicko-investičného rozvoja Chemosvitu Ing. Františka Galuša.

• O aké priestory konkrétne vo Svite ide?

V areáli Chemosvitu, a. s., si externé podnikateľské spoločnosti prenajímajú kancelárske priestory, objekty na výrobné účely, priestory na preskladnenie. Konkrétne vo východnej časti areálu ponúkame pozemky aj objekty na podnikateľské využitie o rozlohe cca 32 tisíc m2.
Západne od nášho areálu má v prenájme naše pozemky Mäsokombinát NORD Svit.
Mimo areálu Chemosvitu ponúkame objekty na prenájom, resp. odpredaj, ako sú budova bývalého Prochemu, bývalá budova poisťovne Dôvera vo Svite, priestory v bloku B v bývalom hoteli Mladosť, bývalá budova Svitpacku. Pri bývalom objekte poisťovne Dôvera ponúkame na odpredaj pozemok cca 2800 m2.
Pre kompletnosť spomenieme ešte aj objekty mimo katastra mesta Svit - rekreačné stredisko Kováčová (9 chatiek, cca 10 tisíc m2) a rodinný dom vo Vieske pri Dolnej Strehovej, alebo vo Svite pozemky a objekty na ČOV.

• V areáli spoločnosti už dnes pôsobí niekoľko externých firiem. Ktoré?

Ide najmä o výrobné, stavebné a obchodné firmy – ako napr. spoločnosť Provent (bývalá Tatraclima), ktorá vyrába vzduchotechnické rozvody a klimatizáciu. Firma Thermo Line sa zaoberá reguláciou vzduchotechniky a klimatizácie. Spoločnosť CWS-boco Slovensko ponúka kompletný kvalitný servis v oblasti hygienických zariadení na toalety, pracovného oblečenia, čistiacej chémie a pod.
Od 1. marca 2016 v našom areáli pôsobí firma Nissens, zameraná na výrobu chladičov pre veterné turbíny, priemyselné účely a automobilový priemysel. Je predpoklad, že táto firma, ktorá zamestnáva okolo 40 zamestnancov, sa bude ďalej rozvíjať.
V areáli Chemosvitu sídli aj niekoľko stavebných firiem, ako napr. Steelmat Slovensko, PSP Bau, M-L-M. Upratovacie služby realizuje firma Chemeko. Firma Refil podniká v oblasti nakladania s odpadmi.

• Pripravovali ste pre tieto firmy aj priestory?

Samozrejme, pokiaľ boli požadované úpravy, tak sme ich v našom úseku strategického rozvoja zabezpečili podľa predstáv nájomcu.

• Sídlia externé firmy aj v administratívnej budove Chemosvitu?

V administratívnej budove sídli napr. firma Pilz Slovakia, ktorá ponúka komponenty pre automatizačnú techniku, alebo účtovnícka firma Account Svit. Svoje kancelárie tu majú aj právnici, ktorí zabezpečujú právne služby aj pre naše firmy. V prízemnej časti sídlia firmy, ktoré ponúkajú služby – ako predajňa spoločnosti Tatrapeko, kvetinárstvo, lekáreň PharmaSvit. V nízkej časti sídli zdravotné stredisko s všeobecnými aj odbornými lekármi a rehabilitačným strediskom, Slovenská sporiteľňa, svoje služby tu poskytuje pedikérka, kaderníctvo, je tu výroba a dizajn šperkov.
Benestra ponúka technické zariadenia. Strechu našej 15-poschodovej AB využíva Telekom či Orange Slovensko, ktorí tu majú svoje antény a zariadenia. V našich priestoroch sa stretneme aj s kávomatmi, je tu bankomat VÚB....
Spolu má v areáli Chemosvitu v prenájme priestory (aj reklamné) 38 menších aj väčších firiem. Ďalší poskytovatelia služieb a predajcovia využívajú aj priestory na prízemí hotela Spolcentrum.

• Aké výhody majú tieto priestory pre podnikateľov?

Podnikatelia majú v prenajatých priestoroch možnosť využívať komplexné služby, ktoré dnes ponúkame v rámci skupiny Chemosvit a Finchem – či už to je dodávka energií, strážna služba, protipožiarna ochrana, spracovanie odpadov, starostlivosť o majetok, operatívna údržba, údržba a montáž strojnotechnologických zariadení, IT servis, účtovníctvo, personálne služby, vzdelávanie, stravovanie a ďalšie služby, ktoré vieme určite ponúknuť výhodnejšie, ako keby si ich podnikatelia museli zabezpečovať sami vo vlastnej réžii.

• Využívajú podnikatelia tieto možnosti?

Samozrejme, využívajú najmä vlastnú ochranu podniku, služby BTS a požiarnej ochrany, manipulačnú techniku, železničnú vlečku, údržbu STZ, montážne práce, IT služby a niektoré ďalšie podľa svojich špecifických potrieb.

• Ďalšou výhodou je zrejme aj výborná poloha priemyselného parku...

Určite. V areáli firmy máme železničnú vlečku, areál susedí s cestou E18, v blízkosti je aj príjazd na diaľnicu. Je tu aj popradské letisko.

• Pre aký typ podnikania sú ponúkané priestory vhodné?

Priestory v objektoch spĺňajú požadované parametre, ako sú výška stropov, nosnosť podláh, dostatok elektrickej energie, tlakový vzduch, nákladné a osobné výťahy a pod. Ako som už spomínal, v prípade špecifických požiadaviek, vieme priestory upraviť v spolupráci s budúcim nájomcom.
Samozrejme, existujú tu aj určité obmedzenia. Priestory nemôžu byť prenajaté podnikateľským subjektom, ktoré svojou činnosťou negatívne ovplyvňujú naše prioritné výroby (napr. výroba potravinárskej fólie). Taktiež areál Chemosvitu susedí s riekou Poprad a pohorím Baba, kde platí IV. stupeň ochrany prírodného prostredia, preto je nevhodné prenajímať priestory a objekty tým podnikateľským subjektom, ktoré vykazujú pri svojej činnosti zvýšené znečistenie ovzdušia, vôd a produkujú nebezpečné odpady, alebo s nimi manipulujú.

• Ako sa podnikatelia o možnosti podnikania v našom priemyselnom parku dozvedia?

Okrem iných možností – napr. z rôznych prezentácií našej spoločnosti, z pracovných rokovaní, alebo aj zo spolupráce s firmami skupiny Chemosvit a Finchem. Potrebné informácie nájdu aj na našej webovej stránke.

Za rozhovor poďakovala Eva Potočná

Autor: Správca Webu