Preskúšanie sirén hlasitou skúškou

sirény_ilustračné

V piatok 14. júna 2024 o 12.00 hod. sa uskutoční akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou skúškou.

sirény_ilustračnéSpustenie sirén bude vykonané v súlade s preskúšaním prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024.

Autor: red.