PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY - 30. MAREC

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY - 30. MAREC 1

VSD, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie dodávky elektriny na ulici Štúrovej č. 4. a 5. vo Svite a to 30. marca 2023 - štvrtok, v čase od 8:10-15:00h. Práce bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.
Spoločnosť VSD, a.s. sa ospravedlňuje, info: 0850 123 312.

Autor: red