PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY – 3. APRÍL

grafika prerušenia elektriky

SD, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie dodávky elektriny na ulici 9. mája, Komenského, kpt. Nálepku, Kukučínovej, Mierovej, Novej, Jilemnického, Záhradnej a Štúrovej vo Svite a to 3. apríla 2023 - pondelok, v čase od 8:10-15:30h.

Práce bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Spoločnosť VSD, a.s. sa ospravedlňuje za spôsobené komplikácie, Info: 0850 123 312.

grafika prerušenia elektriky

Autor: red