Pred vyhodením zošliapnite...

Pred vyhodením zošliapnite...

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice.

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ TS mesta Svit častejšími návštevami. Častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov je však nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne. Riešením je PET fľaše, plechovky, nápojové kartóny či škatule zošliapnuť alebo zložiť - jednoducho zmenšiť ich objem a až tak vyhodiť do kontajnera. Dúfame, vážení spoluobčania, že i Vy aplikáciou hore uvedeného riešenia prispejete k hospodárnemu nakladaniu s prostriedkami na separovaný zber.

Autor: Správca Webu