Pre vyhlásenie mimoriadnej situácie zasadal krízový štáb

26. marca 2024 o 13. hodine zasadal v meste krízový štáb z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého.

Zasadnutie krízového štábu zvolala primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová. Mestská polícia upozorňuje občanov, aby počítali pri svojich výletoch a túrach v blízkych lesoch s možným výskytom medveďa, nakoľko je obdobie zobúdzania sa medveďov a vyvádzania mladých jedincov medvedicami. Vzhľadom na možný pohyb jedincov medveďa hnedého v intraviláne mesta a v jeho blízkom okolí upozorňujeme občanov mesta na správne nakladanie s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy.

V prípade zisteného výskytu je potrebné kontaktovať políciu na tel. č. 158.

Ďalšie kontakty:

Mestská polícia Svit : 052/7756 026, 0905 636 715,

Zásahový tím medveďa hnedého sever : 0903 201 978

Bližšie informácie o prevencii a bezpečnosti pri výskyte medveďa sú dostupné na stránke Zásahového tímu TU : https://zasahovytim.sopsr.sk/

Technické služby mesta Svit  aktivujú zvýšený počet  svietidiel, ktoré boli doteraz z dôvodov základných úsporných opatrení vypnuté, ide hlavne o lokalitu na pravom brehu rieky Poprad v meste Svit.

Podľa skúsenosti z iných miest, keďže bol zaznamenaný zvýšený výskyt medveďov aj na cintorínoch, bude verejný cintorín v meste v čase od 21:00 hod. do 08:00 hod. uzamknutý.

 

 

Autor: red.