Ponuka mobilných prevádzok pre gastrostánky a atrakcie

Mestská plaváreň Svit

Mesto Svit ponúka prevádzkovateľom mobilných stánkov s občerstvením priestor na prevádzku svojich služieb v areáli plavárne vo Svite.

Prihlásiť sa môžete mailom na tibor.haluska@pbsvit.sk alebo telefonicky +421 905 477 274. 

Stánky rýchleho občerstvenia foodtrack, kiosk, mobilný bar, pojazdnú kaviareň alebo prenosnú zmrzlináreň, detské atrakcie s potravinovým a nepotravinovým tovarom je vhodné umiestniť pri vstupe v areáli mestskej plavárne. Účelom nájmu sú napríklad športové a voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých, napríklad minigolf, kolotoče, nafukovacie atrakcie (bazény, šmýkačky) a podobne.

Na prevádzkovanie občerstvenia sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016 (ďalej len VZN). Toto VZN vníma umiestnenie stánku na plavárni ako ambulantný predaj.

K vydaniu povolenia na amb. predaj je potrebné doložiť kópiu oprávnenia na podnikanie, doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a služieb,  kód pokladnice e-kasa klient (PEKK) pridelený daňovým úradom pre virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) alebo on-line registračnú pokladnicu (ORP)  a uhradiť poplatok 6 eur/deň.

Základné informácie k mestskej plavárni SVIT

Krytá plaváreň je v prevádzke od roku 1982. Pre plavcov je k dispozícii 25 metrový bazén s hĺbkou vody od 120 do 180 cm. Teplota vody v plaveckom bazéne je 26°C. Pre deti je k dispozícii detský bazén s rozmermi 9x9 metrov a hĺbkou vody od 40 do 80 cm. Teplota vody v detskom bazéne je 30°C. Okrem plávania môžu návštevníci využiť aj parné saunovanie, v letných mesiacoch sa trávnaté plochy využívajú na slnenie a relax. Plaváreň je prístupná  verejnosti, školám na kondičné plávanie, tréningy a plavecké kurzy.Mestská plaváreň Svit

Autor: red.