Otázka z mediačnej poradne: Darovanie spoločného majetku manželov deťom

pixabay.com

Pravidelná rubrika „Otázka z mediačnej poradne“ prináša odpovede na rôzne témy. Tentokrát sa pozrieme na darovania spoločného majetku manželov deťom.

pixabay.comBezplatnú mediačnú poradňu vo Svite môžete využiť vždy v prvý utorok v mesiaci. Najbližšie bude mediačná poradňa až 9. apríla 2024, v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch MsÚ.

Otázka: Moja otázka sa týka darovania spoločného majetku manželov naším deťom. Ide o to, že s manželom spolu nežijeme, ale on sa nechce rozviesť. Máme spoločný byt, ktorý sme nadobudli počas manželstva a manžel chce napísať svoju polovicu na deti. Ja s tým nesúhlasím. Môže previesť polovicu bytu na naše deti bez môjho súhlasu? Vraj nám byt chce nechať a ja by som mala polovicu a tú jeho naše dve deti.

Odpoveď: Odpoveď na vašu otázku je jednoduchá. Nie, nemôže. Dôvodov je hneď niekoľko. Nakoľko ste stále manželia trvá bezpodielové spoluvlastníctvo medzi vami ako manželmi. Váš podiel teda nie je vyjadrený podielom, ale naopak bezpodielom. To znamená, že celý byt vlastníte vy a zároveň, ten istý byt celý vlastní aj váš manžel. Darovať polovicu by bolo možné iba ak by ste boli podielovými spoluvlastníkmi, kde teda každý môže disponovať so svojim podielom sám.  Ako manželia sa môžete dohodnúť na darovaní polovici vášho bytu iba spoločne. Iný prípad by bol, ak by počas manželstva BSM zaniklo alebo bolo zrušené. Vtedy je potrebné v zákonnej lehote ho vyporiadať. Zákon uprednostňuje dohodu manželov pred rozhodnutím súdu. Ak sa vám nepodarí dohodou vyporiadať, ani žiaden z vás v lehote 3 rokov nepodá návrh na súd o vyporiadanie BSM nastáva zo zákona nový právny stav a to taký, že každý z manželov sa uplynutím 3 rokov stane podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti v podiele každý jedna polovica. Potom už manžel môže previesť svoju polovicu na deti aj bez vášho súhlasu. V prípade predaja však máte predkupné právo na podiel v spoločnej nehnuteľnosti. O všetkých možnostiach sa môžete dohodnúť aj v mediácii, kde mediátor zastupuje obe strany v spore a pomôže vám nájsť optimálne riešenie do budúcna.         

JUDr. Dagmar Tragalová, Mediačné centrum Poprad, mediačná poradňa Svit

Autor: red.