Ocenili darcov krvi

Ocenili darcov krvi

Na Mestskom úrade v Poprade sa v stredu 22. novembra 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi z podtatranského regiónu. Na slávnostnom oceňovaní sa okrem darcov z popradského a kežmarského okresu zúčastnili aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Národnej transfúznej stanice SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých pochádzajú pozvaní oceňovaní.

Na Mestskom úrade v Poprade sa v stredu 22. novembra 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi z podtatranského regiónu. Na slávnostnom oceňovaní sa okrem darcov z popradského a kežmarského okresu zúčastnili aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Národnej transfúznej stanice SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých pochádzajú pozvaní oceňovaní.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Krásne ocenenie humánnosti a šľachetnosti si prevzalo aj 27 obyvateľov mesta Svit.

Bronzovou Janského plaketou boli ocenení Štefan Belan, Petronela Bocková, Peter Gontkovič, Nadežda Graňáková, Tomáš Koky, Tomáš Kundek, Daniela Kundeková, Vratko Kušnír, Ondrej Liška, Iveta Lukáčová, Ľuboš Novotný, Stanislav Pjaták, Marcela Repková, Peter Riddila, Ľubica Rojková, Miroslav Skokan, Jaroslav Škurka a Michal Vojsovič.

Striebornú Janského plaketu získali Eva Baltová, Ondrej Jablonovský, Ľubomír Jaduščák, Daniel Masarik, Martin Orolín a Július Petráň.

Zlatá Janského plaketa našla svoje miesto v rukách dvoch krásnych dám, Evy Ilavskej a Eleonóry Šiškovej. Vzácnu diamantovú Janského plaketu si prevzal Miroslav Kovács za viac než 80 odberov krvi.

Mesto Svit ďakuje všetkým oceneným občanom za ich šľachetnosť, nezištnú pomoc a obetavosť, vďaka ktorým sa z nich stávajú hrdinovia pomáhajúci zachraňovať ľudské životy.

Autor: Správca Webu