Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej.

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej.

Zároveň došlo aj k obnove vodorovného dopravného značenia všetkých parkovacích miest pre ZŤP v meste. Pri okrajoch ciest, hlavne na ulici Záhradnej, SNP a v mestskej časti Pod Skalkou pribudli žlté čiary, vyznačujúce úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel, nakoľko zastavenie vozidla na týchto úsekoch by mohlo spôsobiť problémy nielen v premávke, ale aj mimo nej.


Vodorovné dopravné značenie bolo čiastočne obnovené aj na cyklistickom chodníku v úseku Lopušná dolina - Svit (po kolkáreň). Na cyklistickom chodníku pribudli aj nové informačno-edukačné tabule.

Autor: Správca Webu