OBNOVA PRIESTOROV AUTOBUSOVEJ STANICE

ÚPRAVY SOCIÁLNYCH PRIESTOROV

Správca autobusovej stanice pristúpil k obnove areálu autobusovej stanice. Boli zrekonštruované priestory čakárne a sociálnych priestorov formou opráv stien, maľoviek, náterov dverných konštrukcií, kvetinovou výzdobou, výmenou rámov tabuliek na nástupištiach .

Správca autobusovej stanice pristúpil k obnove areálu autobusovej stanice. Boli zrekonštruované priestory čakárne a sociálnych priestorov formou opráv stien, maľoviek, náterov dverných konštrukcií, kvetinovou výzdobou, výmenou rámov tabuliek na nástupištiach . Okrem toho prebiehajú rokovania medzi správcom autobusovej stanice , Mestom Svit a dopravcom SAD Poprad o urovnaní vzťahov minulého obdobia a návrhoch na stratégiu vývoja dopravnej obslužnosti v meste v ďalšom období.

Mrzí nás prístup verejnosti, ktorá tieto priestory využíva, keďže dochádzalo a dochádza k poškodzovaniu priestorov areálu autobusovej stanice. Správca bude naďalej využívať na stotožnenie páchateľov inštalovaný kamerový systém aj v súčinnosti s aktivitami Mestskej polície.Tento systém bude rozšírený o monitorovanie ďalšieho okolia autobusovej stanice.ÚPRAVY SOCIÁLNYCH PRIESTOROV

Autor: SPRÁVCA AUTOBUSOVEJ STANICE