Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie: 052/78 75 128; 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20.10.2017 do 12.00 h.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2017 [pdf 83B]

Vzor kúpnej zmluvy [pdf 47kB]

Autor: Správca Webu