Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta zorganizovala už ôsmykrát Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Zo strany mesta bola podujatiu venovaná patričná pozornosť. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta zorganizovala už ôsmykrát Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Zo strany mesta bola podujatiu venovaná patričná pozornosť. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Seniori vo Svite tvoria pomerne veľkú časť obyvateľstva. Stretnutie je príkladom spolupráce seniorov, ktorí sú organizovaní vo viacerých kluboch či záujmových a spoločenských organizáciách. „Je to skvelá príležitosť pochváliť sa, ako sa nám darí, čo nás teší, ale i čo nás v živote či v meste trápi. Taktiež je to možnosť posedieť si s rovesníkmi, zabaviť sa a užiť si príjemné popoludnie,“ vysvetlil predseda ZO JDS vo Svite Miroslav Jurčák.

Na stretnutí boli vyhlásené Osobnosti roka 2017. Ocenenie si za 35-ročnú prácu v zdravotnom stredisku Chemosvit, a.s. prevzal lekár Ján Šišák a spoluzakladateľka obnoveného Klubu absolventov Baťovej školy vo Svite Edita Kováčová. „Zapájala som sa do rôznych aktivít, kým som vládala. Neplakala som už dlhšiu dobu, ale toto ocenenie ma veľmi dojalo. Vyhŕkli mi slzy niekoľkokrát,“ prezradila Edita Kováčová. „Ocenenie je pre mňa veľkým prekvapením. Je to moje prvé a pravdepodobne aj posledné ocenenie. Praktickí lekári nie sú zvyknutí na červené koberce ani na reflektory,“ skonštatoval Ján Šišák.

Seniori žili počas predchádzajúceho roka bohatým kultúrnym a spoločenským životom. V roku 2017 sa zamerali na rôzne oblasti života. Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi v poproduktívnom veku, organizovali výlety, športové akcie, vytvárali priestor na ich sebarealizáciu v spoločenskom živote a vytvárali im podmienky na zlepšenie jesene života. V podobných aktivitách plánujú aj naďalej pokračovať.

Text: D. Pacigová, foto: P. Kostka

Autor: Správca Webu