NOVINKA: Otvorenie Centra právnej pomoci vo Svite

Právna pomoc_iulustračná fotografia_zdroj_Pixabay.com

Mesto Svit v spolupráci s Centrom právnej pomoci (CPP) v Bratislave, otvára svoju pobočku už aj vo Svite. Jeho služby môžu využívať všetci obyvatelia mesta, ale aj široká verejnosť zo spádových obcí.

Právna pomoc_iulustračná fotografia_zdroj_Pixabay.comCentrum právnej pomoci môžete využívať vždy prvý štvrtok v mesiaci, najbližšie už 2. mája 2024 od 9.00 do 14.00 hod. v priestoroch MsÚ.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať telefonicky na tel. čísle call centra 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk, prípadne osobne v kancelárii alebo v konzultačnom pracovisku.

Pre koho je určené?

CPP poskytuje právnu pomoc zabezpečením najčastejšie advokáta do sporov pre osoby, ktoré sú v tzv. materiálnej núdzi. Teda pre tých, ktorí si právnu pomoc nemôžu dovoliť vzhľadom na svoj príjem a majetok. Bez ohľadu na príjem alebo majetok sa ktokoľvek bez potreby preukazovania právneho záujmu môže prísť poradiť s právnikom na tzv. predbežnú konzultáciu.

Tá je v trvaní najviac hodiny, počas ktorej je možné skonzultovať svoj právny problém a vypočuť si názor právnika a dostať základnú právnu orientáciu. Zákonný poplatok za túto službu je v symbolickej výške 4,50 €. Poslaním CPP je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc napr. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v  pracovnoprávnych veciach, v obchodnoprávnych veciach či  v konaní o oddlžení fyzických osôb. V trestných konaniach Centrum právnej pomoci pôsobnosť nemá.

 

Autor: red.