Nové parkovisko pred Základnou školou na Mierovej ulici

Nové parkovisko pred Základnou školou na Mierovej ulici

Vedenie mesta Svit splnilo jednu zo svojich hlavných priorít v letnom období v oblasti dopravy a výstavby. Počas letných prázdnin bolo pred areálom Základnej školy na Mierovej ulici rušno a dnes tam už stojí vybudované nové parkovisko. Výstavba tohto parkoviska a s tým súvisiace práce efektívne riešia celú kolíznu lokalitu ohraničenú vstupným objektom školy a polyfunkčným bytovým domom.

Vedenie mesta Svit splnilo jednu zo svojich hlavných priorít v letnom období v oblasti dopravy a výstavby. Počas letných prázdnin bolo pred areálom Základnej školy na Mierovej ulici rušno a dnes tam už stojí vybudované nové parkovisko. Výstavba tohto parkoviska a s tým súvisiace práce efektívne riešia celú kolíznu lokalitu ohraničenú vstupným objektom školy a polyfunkčným bytovým domom.

Okrem výstavby obojstranných parkovísk na účelovej komunikácii vjazdu do areálu školy s 15 novými kolmými parkovacími miestami došlo aj k vybudovaniu chodníkov po vonkajšom okraji parkovísk, ktoré plynule nadväzujú na chodník na ulici Mierovej tak, aby nedochádzalo k stretom prichádzajúcich žiakov a áut. K chodníkom a účelovej komunikácii vjazdu do areálu školy boli osadené aj nové bránky a brána v oplotení školy. Ďalším vybudovaným bezpečnostným prvkom v tomto priestore je malý „kruhový objazd“, slúžiaci najmä na krátkodobé zastavenie áut rodičov pre bezpečné nastúpenie alebo vystúpenie žiakov.

Na cestnej komunikácii bol vybudovaný aj odstavný záliv pre zastávku školských autobusov tak, aby nezasahoval do jazdného pruhu vozovky. Súčasťou projektu bola tiež výmena asfaltových povrchov parkoviska pri polyfunkčnom bytovom dome, vrátane cesty, účelovej komunikácie vjazdu do areálu školy, zvislé a vodorovné dopravné značenie a ostatné drobné prvky a sadové úpravy.

Výmenou asfaltového povrchu parkoviska pri polyfunkčnom bytovom dome a vyznačením vodorovného dopravného značenia 13 parkovacích miest by sa malo zefektívniť využitie jeho kapacity.

Mesto Svit financovalo projekt z vlastných finančných zdrojov, celková investícia predstavuje sumu 81 400 eur.

Autor: Správca Webu