Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Rozsiahla zelená trávnatá plocha so starým detským ihriskom v areáli elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová - Materskej školy na Školskej ulici sa začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná.

Rozsiahla zelená trávnatá plocha so starým detským ihriskom v areáli elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová - Materskej školy na Školskej ulici sa začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná.

Staré herné prvky boli zdemontované a v areáli elokovaného pracoviska materskej školy boli osadené 3 väčšie viacúčelové detské herné prvky s bezpečnostným protišmykovým povrchom, ktoré sú určené nielen pre najmenšie, ale aj staršie deti. Ide o viacúčelovú zostavu s rebríkmi, oblúkovou konštrukciou s lanovým výstupom, šmýkalkou, strieškami, bariérkami, tunelom, či lanovými časťami. Ďalej sa na ihrisku nachádza viacúčelový domček a reťazová hojdačka s dvoma sedadlami a sedadlom v tvare hniezda.

Nové detské ihrisko v septembri na začiatku školského prišiel otvoriť spolu s deťmi primátor mesta Svit Miroslav Škvarek.

V súčasnosti elokované pracovisko škôlky vo Svite - Pod Skalkou navštevuje 43 detí. V elokovanom pracovisku Materskej školy, Školská sa nachádzajú 2 triedy, ktoré poskytujú celodenné vzdelávanie a starostlivosť.

Autor: Správca Webu