Nezabudli ste na zákaz používania pyrotechniky?

Nezabudli ste na zákaz používania pyrotechniky?

Používanie pyrotechniky je na území mesta Svit okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, zakázané. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta až do výšky 500 eur, v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť pokuta až viac než 12-násobne vyššia.

Používanie pyrotechniky je na území mesta Svit okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, zakázané. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta až do výšky 500 eur, v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť pokuta až viac než 12-násobne vyššia.

Na základe problémov s používaním pyrotechniky v denných aj nočných hodinách, kedykoľvek v roku, schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit už v novembri minulého roka. V minulosti usmernenie používania ani obmedzovanie pyrotechniky zákon samosprávam neumožňoval, v súčasnosti je to už však inak. Platná právna úprava splnomocňuje mestá a obce v zákone, aby svojimi všeobecne záväznými nariadeniami mohli obmedziť alebo usmerniť používanie pyrotechniky.

Mesto preto prijalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2016, ktoré hovorí o tom, že pyrotechnika môže byť používaná počas Silvestra, t. j. 31. decembra od 22.00 hod. do 1. januára do 2.00 hod. Pokiaľ ide o používanie pyrotechniky mimo Silvestra, môže sa používať počas konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných podujatí celoštátneho, regionálneho a mestského významu, pri konaní verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych podujatí, verejných športových podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho mestských častí a počas konania príležitostných trhov.

Uvedený zákaz sa vzťahuje na zábavnú pyrotechniku kategórie F2, ktorú je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov (napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom, niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl). Zákaz sa tiež vzťahuje na zábavnú pyrotechniku kategórie F3, ktorú predstavujú produkty, ktoré je možné predávať len osobám starším ako 21 rokov (rakety, delobuchy, kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách).

Autor: Správca Webu