Naša mestská polícia testovala elektromobil

Naša mestská polícia testovala elektromobil

Moderné ekologické vozidlo v službách mestskej polície jazdilo ulicami Svitu od 8. do 15. februára vďaka aktivitám jej náčelníka Michala Klimka. Ten sa v spolupráci s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jánom Andrejkom podpísal pod bezplatné zapožičanie elektromobilu od partnera KIA motors.

Moderné ekologické vozidlo v službách mestskej polície jazdilo ulicami Svitu od 8. do 15. februára vďaka aktivitám jej náčelníka Michala Klimka. Ten sa v spolupráci s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jánom Andrejkom podpísal pod bezplatné zapožičanie elektromobilu od partnera KIA motors.

Okrem nulových emisií sa elektromobily vyznačujú aj nižšou hlučnosťou v porovnaní s vozidlami na klasický pohon spaľovacími motormi. Skúsenosti hovoria aj to, že oproti nim sa elektromobily opotrebovávajú menej a majú tak dlhšiu životnosť a môžu byť teda aj z tohto pohľadu ekonomickejšie.

„Elektromobil vnímame ako inšpiratívnu víziu do budúcnosti pri rozvoji alternatívnych foriem ekologickej dopravy v meste Svit. Z pohľadu ochrany životného prostredia je najvhodnejším dopravným prostriedkom, lebo neznečisťuje prehustené mestské prostredie,“ povedal primátor Miroslav Škvarek.

Ako poznamenal náčelník Michal Klimko, príslušníci mestskej polície si na zapožičané ekologické vozidlo zvykli rýchlo. Určite by uvítal, ak by sa ich vozový park o elektromobil rozrástol natrvalo.

„Problematika životného prostredia sa týka nás všetkých. Aj preto je nesmierne dôležité hľadať nové spôsoby a riešenia dopravy, využívať technický pokrok a inovácie v automobilovom priemysle. Dôležité je však zmeniť aj myslenie ľudí a pritiahnuť väčšiu pozornosť k technológiám, ktoré sú pre životné prostredie, a teda aj pre nás, šetrnejšie,“ uzavrel primátor.

Autor: Správca Webu