Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Minimálna kúpna cena: 7,50 € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.

Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29.3.2018 do 12.00 hod.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 [pdf 66kB]

Vzor návrhu kúpnej zmluvy [pdf 109kB]

Prílohy

www.svit.sk

www.svit.sk
Typ súboru: SK, Velkosť: 104,24 kB

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017

20180202-podmienky-ovs-breziny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,15 kB

Vzor

20180202-vzor-ovs-breziny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,29 kB
Autor: Správca Webu