Na čistote nášho okolia nám záleží

Upracme si Svit

Opäť sme dokázali, že na čistote nášho okolia nám záleží a obraz našej krajiny nám nie je ľahostajný.

Upracme si SvitDo upratovania v rámci celosvetového čistiaceho dňa pri príležitosti Dňa Zeme, pod záštitou OZ Upracme Slovensko, sa zapojilo aj naše mesto. Napriek rozpačitému počasiu sa do akcie konanej dňa 20. apríla 2024 zapojilo vyše 40 dobrovoľníkov, od najmladších školákov po neúnavné ruky členov Jednoty dôchodcov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, Mládežnickému parlamentu mesta Svit, ZO JDS Svit, OZ Naturalista a obzvlášť OZ Smeťozber, ktoré si tento rok zobralo na mušku koryto  a brehy prítoku rieky Poprad v katastri obce Mengusovce. Na malej lokalite sa im podarilo vyzbierať odpad v enormnom množstve jedného veľkoobjemového kontajnera. 

Upracme si Svit pred MsÚSme vďační za všetkých zúčastnených, ktorí sa dokázali zmobilizovať pre dobrú vec.  Dúfame, že sa o rok stretneme vo väčšom počte, pretože starostlivosť o našu krajinu si zaslúži viac ako pozornosť jeden deň v roku. 

Autor: Jana Budzáková