Mestský úrad opäť navštívili siedmaci

Mestský úrad opäť navštívili siedmaci

V rámci hodín občianskej výchovy sa vedenie základných škôl vo Svite dohodlo s vedením mesta Svit, že žiaci siedmych ročníkov budú tento rok postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť konfrontovať informácie o samosprávach a ich fungovaní získané z vyučovacieho procesu, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy.

V rámci hodín občianskej výchovy sa vedenie základných škôl vo Svite dohodlo s vedením mesta Svit, že žiaci siedmych ročníkov budú tento rok postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť konfrontovať informácie o samosprávach a ich fungovaní získané z vyučovacieho procesu, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy.

V stredu 18. mája 2016 navštívili priestory Mestského úradu vo Svite žiaci zo Základnej školy Mierová. Primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek privítal siedmakov v sprievode ich učiteľa Mgr. Ladislava Potočného a previedol ich priestormi Mestského úradu, kanceláriami primátora, prednostu MsÚ a nevynechal ani miestnosť, v ktorej sa každý mesiac konajú zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde školáci prakticky v laviciach poslancov podávali návrhy a schvaľovali uznesenia. Modelovala sa činnosť mestského zastupiteľstva, aby žiaci videli ako vlastne prebieha a na akom princípe funguje. V rokovacej miestnosti primátor oboznámil žiakov s históriou mesta a jeho vzniku. Školáci sa dozvedeli napríklad aj to, akú úlohu plní mestský úrad, z čoho pozostáva práca primátora alebo aké partnerské mestá spolupracujú s mestom Svit. Niektorí žiaci využili aj možnosť vyskúšať si primátorské kreslo či insígnie primátora, ktoré sú používané pri slávnostných príležitostiach. V diskusii rezonovali zo strany siedmakov najmä otázky týkajúce sa ďalších zámerov mesta v športovej oblasti a aktivitách mesta pre mladých ľudí.né pri slávnostných príležitostiach. V diskusii rezonovali zo strany siedmakov najmä otázky týkajúce sa ďalších zámerov mesta v športovej oblasti a aktivitách mesta pre mladých ľudí.

Autor: Správca Webu