Mestská výstava ovocia a zeleniny

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Jeden z najdrahších, ale zároveň asi aj najkrajších koníčkov pre človeka, je záhradkárčenie. V septembri prišiel opäť čas zhodnotiť milú udalosť, ktorou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári ju prirovnávajú k malej dožinkovej oslave. Tento rok chceme sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov.

Jeden z najdrahších, ale zároveň asi aj najkrajších koníčkov pre človeka, je záhradkárčenie. V septembri prišiel opäť čas zhodnotiť milú udalosť, ktorou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári ju prirovnávajú k malej dožinkovej oslave. Tento rok chceme sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov.

Mestská výstava sa konala tento rok od 20. do 22. septembra. Po slávnostnom otvorení výstavy primátorom mesta Svit Miroslavom Škvarekom, predseda OV SZZ Jozef Kalakaj ocenil Pamätným listom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov dvadsať dlhodobých aktívnych členov z domácich Základných organizácií, ako aj zo ZO SZZ z okresov Poprad a Kežmarok. Ocenení boli aj sponzori výstavy, medzi nich patrí primátor mesta, predseda predstavenstva Chemosvit, a.s. Svit, či predajňa Záhradkárske potreby Havaš za dlhoročnú pomoc pri výstavách vo Svite. Vďaka patrí samozrejme aj všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení výstavy, či prispeli cenami do tomboly.

Výstava bola vytvorená nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Výstava poukázala na rôznorodosť ovocia a zeleniny. Výstava so 154 exponátmi bola sprístupnená počas troch dní a napriek nepriaznivému počasiu ju navštívilo viac než štyristo návštevníkov. Radostné detské očká obdivovali veľké tekvice, bylinkový kútik, herbáre, krásne jablká a hrušky, paradajky a papriky, záhadná ačokču, 87 cm dlhá mrkva, ale každého najviac zaujali veľké, takmer 2 kg vážiace cibule KELSAE od záhradkára Roberta Adamkoviča zo ZO SZZ Máj.

Ku chvále však patrí aj kritika a tým, ktorí na výstave prehlásili, že dopestovali krajšie výpestky, nebráni nič v tom, aby sa nimi na budúcoročnej výstave pochválili. Veríme, že záhradkárske aktivity budú vo Svite iba napredovať aj v budúcnosti. Každému, kto akoukoľvek troškou prispel k zdarnému priebehu výstavy, patrí veľká vďaka.

Za organizačný výbor Jozef Kalakaj

Autor: Správca Webu