Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Nie je žiadnym tajomstvom, že Mestská knižnica vo Svite oslávila tento rok svoje 80. výročie založenia. Počas druhého októbrového týždňa prebiehali pri príležitosti tohto výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Mestská knižnica vo Svite oslávila tento rok svoje 80. výročie založenia. Počas druhého októbrového týždňa prebiehali pri príležitosti tohto výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Žiaci druhého stupňa obidvoch základných škôl sa v pondelok 9. októbra stretli s Tiborom Hujdičom, známym propagátorom detských kníh a čítania. Čakal na nich kvíz pod názvom Knižné hádanky, pri ktorom žiaci počúvali ukážky z kníh a následne sa snažili uhádnuť, z ktorých diel boli prečítané texty. Cieľom bolo predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh pre mládež a inšpirovať k ich prečítaniu.

V utorok 10. októbra sa Sviťania, ale i návštevníci zo vzdialenejšieho okolia mali možnosť stretnúť s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom, ktorý je nielen spisovateľom, ale aj vydavateľom, hudobníkom, fotografom, cestovateľom a propagátorom pozitívneho myslenia. Vo svojom programe hovoril o vzťahoch medzi ľuďmi, o svojej motivačnej literatúre, o cestovateľských zážitkoch, a čítal i svoje básne. Spolu s ním vystúpil i poet zo Svitu – Ján Marton. Okrem prednesu vlastných básní nás potešil i spevom a hrou na gitare. Na záver si záujemcovia mohli kúpiť „Hiraxove“ CD nosiče a knihy s autorovým podpisom.

Pre všetkých milovníkov historických romantických príbehov bola v stredu 11. októbra pripravená beseda so spisovateľkou Janou Pronskou. Autorka pochádza z Nálepkova a patrí medzi kmeňové spisovateľky renomovaného vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Doteraz jej vyšlo 14 románov, a tak sa účastníci besedy dozvedeli nielen všeličo o nich, ale aj o pripravovanom titule Kumánska princezná. Autorka rozprávala o procese písania, inšpirácii, historickom výskume a hľadaní podkladov, pretože základ jej kníh tvoria skutočné historické udalosti alebo osoby. Všetci návštevníci ocenili bezprostrednosť, viditeľné nadšenie pre históriu a literatúru, a v neposlednom rade aj pozitívnu energiu, ktorú im Pronská odovzdala.

Vo štvrtok 12. októbra bol pripravený program pre žiakov mladšieho školského veku obidvoch základných škôl v meste, ktorý pomohla sponzorsky zabezpečiť Nadácia Chemosvit. Zavítal medzi nich Osmijanko so svojim nerozlučným kamarátom Osmidunčom. Pripravil si pre deti jednu rozprávku dračiu, jednu rozprávku o zázračnej krajine a jednu zvieraciu rozprávku. Herci z neziskovej organizácie Osmijanko počas inscenovaného čítania deti nielen pobavili, ale aj zapojili do programu. Na záver bola pripravená tvorivá dielňa pre tých, ktorí sa počas školského roku zúčastnili celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Súčasťou detských programov bolo slávnostné vyhlásenie víťazov výtvarnej a literárnej súťaže Knižnica mojimi očami. V jednotlivých kategóriách spolu bolo odovzdaných 43 ocenení, ktoré pozostávali z diplomu a knižného darčeka. Zo všetkých prihlásených prác bola vytvorená výstava, ktorú si mohli návštevníci pozrieť v priestoroch Domu kultúry.

Oslavy vyvrcholili v piatok 13. októbra galavečerom pod názvom 80 rokov mestskej knižnice a jej tajomstvá. Program v spolupráci so SZUŠ Fantázia bol pripravený nielen pre hostí, ale aj pre všetkých návštevníkov a sympatizantov knižnice. Prostredníctvom hudby, tanca a slova nás sovička, ktorá je v logu knižnice, previedla históriou knižníc a oboznámila nás s najdôležitejšími medzníkmi svitskej knižnice. Veľmi príjemné bolo i následné posedenie s dlhoročnými spolupracovníkmi a bývalými kolegami.

Mgr. Daniela Šipošová

Autor: Správca Webu