Mesto Svit má záujem na zachovaní očnej ambulancie

Zdravotné stredisko

Mesto pracuje na tom, aby bola očná ambulancia opäť k dispozícii pre všetkých obyvateľov mesta Svit ako aj pre všetky spádové obce.

Zdravotné strediskoMesto Svit dostalo žiadosť od MUDr. Martina Jurčáka - očného lekára, o ukončení nájomnej zmluvy ku dňu 31.03.2024 z dôvodu výpovede jeho odborného zástupcu. 

Od prijatia žiadosti o ukončenie nájmu primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová intenzívne rokuje s očnými lekármi pôsobiacimi v regióne na prevzatí a zachovaní očnej ambulancie v meste Svit. Mesto nemalo vedomosť o skoršom ukončení prevádzky očnej ambulancie ku dňu 29.02.2024.

O opätovnom otvorení očnej ambulancie budeme včas informovať.

Informácia na dverách čakárne MUDr. Jurčáka

Autor: red.