Mesto Svit a obec Szaflary podpísali Memorandum

Mesto Svit a obec Szaflary podpísali Memorandum

V piatok 3. júna 2016 hostilo mesto Svit delegáciu z poľskej obce Szaflary v zastúpení starostu Rafala Szkaradzinskieho. Stretnutie sa uskutočnilo na Mestskom úrade vo Svite za účelom podpisu Memoranda o spolupráci v rámci možnosti cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom prostredníctvom programu INTERREG EUROPE.

V piatok 3. júna 2016 hostilo mesto Svit delegáciu z poľskej obce Szaflary v zastúpení starostu Rafala Szkaradzinskieho. Stretnutie sa uskutočnilo na Mestskom úrade vo Svite za účelom podpisu Memoranda o spolupráci v rámci možnosti cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom prostredníctvom programu INTERREG EUROPE.

Tento program medzinárodnej spolupráce je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Je určený k vzájomnému učeniu sa medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť fungovanie politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe výmenu praktických skúseností a nápadov týkajúcich sa spôsobov fungovania verejnej politiky a nájdenia vhodných riešení pre zlepšenie rozvojových stratégií.

Memorandum o spolupráci medzi mestom Svit a obcou Szaflary, ktoré 3. júna podpísali ich zástupcovia, sa týka najmä cezhraničnej spolupráce. Obe samosprávy sú presvedčené, že táto spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov. V uvedenom Memorande sa obec Szaflary a mesto Svit zaviazali, že budú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, a to hlavne v oblasti cezhraničného rozvoja či v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie v rámci euroregiónu Tatry.

„Teší ma, že sme podpísali Memorandum, ktoré je založené na princípe vzájomnej výhodnosti. Otvárajú sa nám nové možnosti spolupráce s Poliakmi prostredníctvom projektu INTERREG EUROPE – aj preto, že obec Szaflary má v súvislosti s týmito projektmi otvorených mnoho výziev,“ informoval primátor Svitu Ing. Miroslav Škvarek.

Na stretnutí primátor Svitu ozrejmil poľskej návšteve vznik a históriu nášho mladého mesta, jeho postupný rozvoj a venoval sa aj súčasným problémom. Starosta poľskej obce Szaflary hovoril najmä o súčasnej situácii a problémoch v obci. Uviedol, že obec má pripravený program na jej ďalší rozvoj, pričom sa snaží získať finančné prostriedky, aby mohol byť realizovaný. V obci Szaflary jednak dokončujú staršie projekty, no rovnako pracujú na množstve nových projektov.

Veríme, že spolupráca s ambicióznou poľskou obcou prinesie praktický úžitok pre mesto Svit a jeho obyvateľov.

Autor: Správca Webu