Mesto pristúpilo k vráteniu zberných nádob na ulici Jilemnického

Komunálny odpad v separovanom zbere - papier

Ani nie po štyroch dňoch od vyvesenia oznamov na všetky vchody bytoviek v lokalite Mladosť, o tom, že zberné nádoby na komunálny odpad dočasne kvôli mimoriadnej situácii s medveďom nahradí veľkoobjemový kontajner, sa situácia s nádobami vracia na začiatok, presnejšie zberné nádoby späť k bytovkám.

Komunálny odpad v separovanom zbere - papierObčania bývajúci pri Zenite a Mladosti totiž nečítajú vývesky na stojiskách ani na vchodových dverách do bytoviek a pristavený veľkoobjemový kontajner poňali svojsky - „ako jarné upratovanie vlastných príbytkov“.

Technické služby Mesta Svit po zistení, že občania do VOK-u vyhadzujú namiesto komunálneho odpadu, stavebný odpad a elektroniku a komunálny odpad hádžu aj do separovaného zberu – do nádob na papier a do skla, pristúpili k tomu, že vracajú zberné nádoby späť k bytovkám a pokračujú v bežnom odvoze komunálneho odpadu podľa harmonogramu.

Mesto sa snažilo okamžite riešiť mimoriadnu situáciu s medveďom aj obmedzením zberných nádob komunálneho odpadu, ale vzhľadom na to, že niektorí jednotlivci úmyselne strhávajú oznamy z vchodových dverí a iní hádžu komunálny odpad kde im to vyhovuje, Technické služby Mesta Svit už viac v tejto situácii nemôžu urobiť.

Autor: red./Technické služby Mesta Svit